„Złota Góra”

REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO - ZŁOTA GÓRA 2022 oraz biegu rekreacyjnego
11 września 2022 r.

REGULAMIN  FESTIWALU BIEGOWEGO - ZŁOTA GÓRA 2023
3 września 2023 r.

REGULAMIN ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

UWAGA: W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus

 1. Maksymalna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/ META: 560 osób (+ organizatorzy + obsługa). Liczba uczestników zawodów może ulec zmianie. 
 2. Strefa START/META jest przestrzenią otwartą, wygrodzoną, co pozwala na kontrolowanie liczby osób przebywających równocześnie na terenie stref.
 3. Dla zawodników przygotowane będą toalety na parkingu stadionu Czarni Brzeźno w Brzeźnie.
 4. Regulamin może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną
  i obostrzenia wprowadzone na terenie Polski (m.in. Ministerstwo Zdrowia).
 1. Cel wydarzenia
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku,
 • Upowszechnienie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • Popularyzacja biegów masowych,
 • Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 1. Organizatorzy 
 • Organizatorem „Festiwalu biegowego – Złota Góra 2023” jest Fundacja im. Doktora Erazma Pietrygi, 62-500 Konin, ul. Puchalskiego 28. 
 • Partnerzy biegu: Gmina Krzymów, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin. 
 1. Termin i miejsce
 • Bieg odbędzie się 3 września 2023 r. (niedziela) godz. 10.00. Start i meta: stadion sportowy Czarnych Brzeźno w Brzeźnie k. Konina
 • Biuro zawodów – Brzeźno k. Konina ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno, Gminny Ośrodek Kultury.
 1. Trasa biegu
 • PÓŁMARATON:
 • Trasa: 1 pętla oznakowana co 5 km znakami pionowymi i poziomymi, dukty leśne, drogi polne,
 • Długość trasu: około 22km,
 • Limit czasu 4 godziny.
 • Na trasie znajdują się 2 punktu odświeżenia
 • BIEG 11 KM
 • Trasa: 1 pętla oznakowana co 5 km znakami pionowymi i poziomymi, dukty leśne, drogi polne,
 • Długość trasu: około 11km
 • Limit czasu 2 godziny.
 • Na trasie znajduje się 1 punkt odświeżenia
 • BIEG REKREACYJNY
 • Trasa oznakowana znakami pionowymi i poziomymi, dukty leśne, drogi polne
 • Długość trasy: około 3km
 • Limit czasu 40minut
 • Po biegu zaplanowano posiłek regeneracyjny
 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-6.
 1. Pomiar czas
 • Podczas Półmaratonu, Biegu na 10 km oraz Biegu Rekreacyjnego pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.
 • Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto z wyjątkiem pierwszych trzech zawodniczek i zawodników.
 • Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania
  w komunikacie końcowym.
 1. Nagrody dla zawodników
  • Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają
   w biurze zawodów pakiet startowy.
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
  • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i finansowe w miarę posiadanych środków finansowych.
 1. VIII.Zgłoszenia do biegu
 • Organizator ustala limit startujących, który wynosi w 560 osób na wszystkich dystans (Półmaraton – 200 osób, 10 km 160 osób, Bieg Rekreacyjny 200 osób). Liczba uczestników może ulec zmianie ze względu na wprowadzenie nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 
 • Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 27 maja 2023 r. do 27 sierpnia 2023 r., 

Wpisowe dla poszczególnych biegów wynosi:

 • Półmaraton: 60zł
 • Bieg 10km: 60zł
 • Bieg Rekreacyjny: 60zł

Zapisy dostępne na stronie www.stotmarket.pl.

 • Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.
 • Wpisanie na listę startową nastąpi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Opłatę startową należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia (decyduje data wpłynięcia opłaty na konto). Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy startowej. Ostateczny termin zapisów upływa 27 sierpnia 2023 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie)
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
 1. Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników
 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie: 3 września 2023 r. w biurze zawodów w godz. 7.30 do 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno k. Konina
 1. Uczestnictwo
 • Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej odbiera pakiet startowy w biurze zawodów w dniu zawodów. 
 • Do startu Półmaratonie oraz w biegu na dystansie 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
 • W biegu rekreacyjnym mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych. 
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
 • Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
 • Zakazuje się uczestniczenia w Półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
 • Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.
 • W biegu mogą wziąć udział zawodnicy nordic walking na dystansie 10 km. Limit pokonania trasy wynosi 2 godz. Klasyfikacja zawodników: pierwsze trzy miejsca dla kobiet i mężczyzn. 
 • W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora. 

Kontakt do organizatorów: info@zlotagora.run

Zatwierdzam

Marek Pietryga – Prezes Zarządu

Adam Gapski – Dyrektor Biegu